Zámkové dlažby

Výstavba

Oporný múr Sobotište


 Rekonštrukcia obecných studní Sobotište


 Strecha – rodinný dom v Senici


 Výstavba – rodinné domy v Sobotišti


 Výstavba – rodinný dom v Senici